1. Organizatori:

Tombola promotionala “A Moo-rry Christmas” (denumita in cele ce urmeaza “Tombola”) este organizata, in
parteneriat, de catre urmatoarele persoane juridice, denumite in cele ce urmeaza “Organizatorii”

 •  Asociația Veganilor din Romania, o asociatie legal constituita si inscrisa in Registrul special de asociatii si
  fundatii al Judecatoriei Sector 4 cu nr. 74/01.11.2016 , avand sediul in Bucuresti, sector 4, str. Podul Inalt, nr.
  2, Cod de Identificare Fiscala 36767919, inscrisa in Registrul Unitatilor de Cult pe data de 29.05.2019, avand
  cont bancar RO98BTRLRONCRT0360591901 deschis la Banca Transilvania, legal reprezentata prin Presedinte
  Florea Ionut Catalin si
 •  Fundația Siddhartha, o fundatie legal constituita si inscrisa in Registrul special de asociatii si fundatii al
  Judecatoriei Curtea de Arges sub nr. 09/ 16.09.2016, avand sediul în Comuna Bradulet, sat Bradulet, str.
  Principala, nr. 39, judet Arges, Cod de Identificare Fiscală 36683273, inscrisa in Registrul Unitatilor de Cult pe
  data de 28.01.2020, având contul bancar nr. RO17INGB0000999906469244 deschis la ING Bank, legal
  reprezentată prin Preşedinte al Consiliului Director Doina Badea.

2. Scop:

Tombola este organizata cu scopul sustinerii Sanctuarului Nima, apartinand Fundatiei Siddhartha, catre care va fi
directionata integral contravaloarea tuturor biletelor de participare la Tombola.

3. Locație:

Tombola se desfasoara pe canalul de social media www.facebook.com, mai exact prin mecanismul de strangere de
fonduri facebook fundraisers.

4. Durata:

Tombola are loc in perioada 16.11.2020 – ora 7 PM (ora Romaniei) si pana la data de 18.12.2020 – ora 2 PM (ora
Romaniei).

5. Participanți:

a. Pot participa la Tombola persoanele fizice care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii:
        i. Locuiesc pe teritoriul Romaniei;
        ii. Au implinit varsta de 16 ani;
        iii. Detin cont pe facebook.
b. Nu pot participa la Tombola urmatoarele categorii de persoane:
        i. membrii,
        ii. persoanele din organele de conducere si
        iii. angajatii Organizatorilor

6. Mecanism:

a. Participarea la tombola se face prin achizitia a cel putin unui bilet de tombola in perioada de desfasurare a
Tombolei.
b. Valoarea unui bilet de tombola este de 25 de lei.
c. Achizitia unui bilet de tombola se face prin donarea contravalorii biletului in facebook fundraiser-ul initiat de
persoana desemnata de catre organizitori, respectiv contul https://www.facebook.com/camelot2000
d. Fiecare participant poate achizitiona un numar nelimitat de bilete de tombola.
e. Fiecare donatie de 25 de lei reprezinta un bilet de tombola.
f. Fiecare donatie multiplu de 25 de lei reprezinta un numar corespunzator de bilete de tombola (de ex. o donatie
de minim 50 lei si maxim 74 de lei reprezinta doua bilete de tombola; o donatie de minim 75 de lei si maxim 99
de lei reprezinta 3 bilete de tombola).
g. Fiecare bilet de tombola este numerotat in ordinea achizitiei si numerele biletelor sunt comunicate
participantilor prin comentariu la donatia efectuata pe facebook fundraiser.
h. La data si ora incheierii duratei Tombolei, Organizatorii vor efectua o extragere aleatorie de 5 numere prin
intermediul platformei https://www.tragerilasorti.ro/
i. Primul numar extras castiga premiul V, al doilea numar extras castiga premiul IV, al treilea numar extras castiga
premiul III, al patrulea numar extras castiga premiul II si al cincilea numar extras castiga premiul I.
j. Rezultatele extragerii vor fi comunicate astfel:
        i. imediat, pe conturile de Facebook ale organizatorilor identificate la pct. 12 mai jos;
        ii. in termen de 24 de ore, in mod individual castigatorilor, prin comentariu la donatia efectuata pe
        facebook fundaiser.

7. Premii:

a. Premiile au o valoare totala de minim 2100 RON si constau in doua sau mai multe vouchere de cumparaturi cu
valoare nominala variabila si cu valabilitate in perioada 18.12.2020, ora 3 PM – 22.12.2020, ora 24, ambele date
incluse), si/sau pachete de produse acordate cu titlu gratuit de reducere comerciala 100%, de catre diverse
persoane juridice comercianti sau ong-uri de interes (cu specific vegan sau sezonier de Craciun), inclusiv 5
vouchere cu o valoare nominala de 50 RON fiecare, acordate de catre Fundatia Siddhartha pentru achizitia de
produse personalizate cu Sanctuarul Nima disponibile pe https://shop.sanctuarnima.ro/ (denumite in continuare
„Vouchere Nima”).
b. Majoritatea voucher-elor si/sau produselor, precum si lista comercinatilor care le acorda sunt surpriza si vor fi
anuntate de catre Organizatori gradual, pe intreaga perioada a Tombolei.
c. Se acorda 5 premii, prin extragere la sorti (conform pct. 6 de mai sus) dupa cum urmeaza:
         i. Premiul I: vouchere si/sau produse in valoare cumulata de minim 700 RON (inclusiv un voucher Nima)
         ii. Premiul II: vouchere si/sau produse in valoare cumulata de minim 500 RON (inclusiv un voucher Nima)
         iii. Premiul III: vouchere si/sau produse in valoare cumulata de minim 400 RON (inclusiv un voucher Nima)
         iv. Premiul IV: vouchere si/sau produse in valoare cumulata de minim 300 RON (inclusiv un voucher Nima)
         v. Premiul V: vouchere si/sau produse in valoare cumulata de minim 100 RON (inclusiv un voucher Nima)
d. O persoana poate cumula mai multe premii daca achizitioneaza mai multe bilete de tombola ale caror numere
sunt extrase.
e. Voucherele se inmaneaza prin comunicatie electronica (e-mail sau mesagerie), in termen de cel mult 24 de ore
de la confimarea, de catre castigatorii tombolei, a adresei de comunicare (e-mail sau mesagerie facebook).
f. Produsele oferite ca premii se livreaza gratuit prin curier in cel mult doua zile lucratoare de la confimarea, de
catre castigatorii tombolei, a adresei de livrare si numarului de telefon.
g. In cazul in care un castigator nu raspunde/ confirma adresa de comunicare sau livrare a premiului in termen de
48 de ore de la data extragerii, acesta pierde dreptul la premiu si Organizatorii au dreptul sa decida daca premiul
va fi anulat sau raportat altui/ altor bilete extrase ca fiind castigatoare.
h. Utilizare/ valorificare: Voucherele pot fi utilizate de catre castigatori doar in perioada de valabilitate specificata
la pct. 7 de mai sus pentru achizitia directa (prin comanda online,telefonica, etc) de bunuri si/ sau servicii
conform ofertei curente si disponibilitatii pe stoc ale emitentilor (persoane juridice comercianti sau ong-uri de
interes). Voucherele nu acopera costul transportului prin curier sau posta.
i. Voucherele nu sunt nominale, sunt transmisibile si pot fi utilizate o singura data.

8. Taxe si impozite:

a. Premiile reprezentand vouchere Nima nu sunt impozabile.
b. Organizatorii nu au nici o obligatie declarativa sau de plata a impozitelor pe venituri din premii, acestea revenind
in exclusivitate platitorilor de venit, daca este cazul (pentru vouchere individuale sau pachete de produse cu
valoare mai mare de 600 RON care nu reprezinta mostre sau puncte bonus acordate in vederea stimularii
vinzarilor)

9. Litigii:

a. În cazul unor litigii apărute între Organizatori și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale
amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul
spre soluționare instanțelor române competente.

10. Suspendare si incetare anticipata:

a. Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data prin prezentul Regulament în caz de forta
majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii
Organizatorilor, din motive independente, de a continua Tombola.
b. Intr-un astfel de caz, Organizatorii vor anunta participantii cu 1 zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

11. Date cu caracter personal:

a. Organizatorii nu colecteaza, prelucreaza sau stocheaza date cu caracter personal.
b. In cazul in care astfel de date vor fi transmise de catre participanti si colectate accidental de catre Organizatori,
acestia vor sterge orice astfel de date in termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii Tombolei.

12. Regulament:

a. Regulamentul Tombolei este disponibil în mod gratuit pe website-ul.
b. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participantii, care prin participarea la Tombola, declara ca au luat la
cunostiinta prevederile Regulamentului si ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor
lui.
c. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, fara drept de compensare sau de plata
a oricarei despagubiri.
d. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de Facebook ale organizatorilor
(https://www.facebook.com/VeganiRomania si https://www.facebook.com/NimaSanctuary) si devin aplicabile
de la data publicarii lor.